Επικοινωνία

Οι αντιπρόσωποι για τις κεραμικές μας πισίνες βρίσκονται μόνο ένα κλικ μακρια! Λειτουργούμε σε 34 Ευρωπαϊκές χώρες με 27 αντιπροσωπείες COMPASS.
SENEC
COMPASS Senec – Pool&Spa s.r.o
Poľná 4
90301 Senec
+421911 979 019, +421911 979 709
SENEC
Compass Europe s.r.o. VÝROBA
Poľná 4
90301 Senec
+421 2 4564 82 54
ORECHOVá POTôN
COMPASS CENTRUM Orechová Potôň – Aquapond s.r.o.
Orechová Potôň 311
93002Orechová Potôn
+421 907 545 479
PEZINOK
COMPASS CENTRUM Pezinok – AquaProTech s.r.o.
Hurbanova 5
90203Pezinok
+421 918 848 644
NITRA
COMPASS CENTRUM Nitra – PB ISIS s.r.o.
Cabajská ulica 18
949 01Nitra
+421917 900 990, +421918 625 881
KOšICE
COMPASS CENTRUM Košice – CM-Bazény s.r.o.
Drieňová 1 (Sečovská cesta)
040 01Košice
+421 903 904 717
TRNAVA
COMPASS CENTRUM Trnava – VWD s.r.o.
Zlievarenská 5
917 01Trnava
+421903 976 152, +421903 574 543
DUNAJSKá STREDA
COMPASS CENTRUM Dunajská Streda – Pool Tech s.r.o.
Galantská cesta 4,
929 01Dunajská Streda
+421 903 242 680
MARTIN
COMPASS CENTRUM Martin – Kopas Trade s.r.o.
Flámska 1
036 01Martin
+421 907 276 535
BANSKá BYSTRICA
COMPASS CENTRUM Banská Bystrica – IGLU sauny a bazénová technika
Sládkovičova ulica/Kremnička 8
974 05Banská Bystrica
+421 903 506 897
POVAžSKá BYSTRICA
COMPASS CENTRUM Považská Bystrica – VAMI
Považské Podhradie 311
01704Považská Bystrica
+421 948 130 808
HUMENNé
COMPASS CENTRUM Humenné – Aquabazen SK
Mierová 94
066 01Humenné
+421 905 425 436
PARTIZáNSKE
COMPASS CENTRUM Partizánske – ŽUKY s.r.o.
Bielická 178/3
958 04Partizánske
+421 903 643 332
TRENčíN
COMPASS CENTRUM Trenčín – POOLTIME
Vážška 1
911 01Trenčín
+420 911 800 199

Compass Europe

HEADQUARTERS & FACTORY

Compass Pools Europe s.r.o.

Poľná 4,
903 01 Senec
Slovakia
+421 2 45 64 82 54
Send us a message
We will contact you back within 24 hours.
Want to become a new dealer?
Read more