08. 10. 2016

COMPASS CENTRUM Dunajská Streda – Pool Tech s.r.o.