Podporujeme šport detí

Sme hrdým partnerom Compass Footbal Academy

Dobrá spolupráca vzniká vďaka dobrým vzťahom – tak sa dá v skratke povedať, ako vzniklo spojenie Compass Europe so športovou akadémiou Compass Footbal Academy.

Compass academy CFA_logo_RGB

Michal Spišiak pôvodne pracoval ako tréner najmenších detí, mládeže a dospelých, kde postupne zbieral skúsenosti. Rok pred vznikom akadémie trénoval Michal syna Mira Ružiaka, spolumajiteľa Compass Europe. Ten si všimol jeho trénerský potenciál. Videl na svojom synovi, ako je zapálený, na každý tréning sa veľmi teší a zároveň má skvelé výsledky. „To je pre rodiča veľmi dôležité, a tak som chcel toto sprostredkovať aj ostatným deťom. Michal dokáže motivovať k skvelým výkonom, zakladá si na disciplíne a na ľudskom prístupe. Vychováva z hráčov nielen dobrých futbalistov, ale hlavne životaschopných ľudí. A to sa mi páči,“ charakterizuje Michala Miro Ružiak.

A tak v roku 2019 obaja páni spolu s trénerom Jozefom Rejdovianom založili Compass Footbal Academy, ktorá ponúka futbalové tréningy, všeobecnú pohybovú prípravu a kondičné tréningy pre deti a mládež.

Práca s deťmi prináša Michalovi aj Jozefovi veľkú radosť: „Deti sú prirodzené, úprimné, užívajú si pohyb a smiech. Neberú sa ešte tak vážne ako dospelí a to nás na tejto práci baví,“ zveruje sa Michal so svojou motiváciou do tejto práce, ktorú vníma skôr ako poslanie.

Dnes už má Compass Footbal Academy štyroch stálych trénerov, ktorí pomáhajú päťdesiatke hráčov pri rozvíjaní ich talentu prostredníctvom individuálnych a skupinových tréningov. Okrem menších detí CFA pracuje aj s najlepšími hráčmi mládežníckych kategórii prostredníctvom zdokonaľovacieho individuálneho tréningu. Navyše v lete organizujú športové a futbalové kempy pre deti od 5-15 rokov.

Počas korony nie sú organizované skupinové tréningy, každý hráč má nastavený individuálny tréningový program na odstraňovanie nedostatkov a posilňovanie silných stránok.

Compass Footbal Academy treneri

BAZÉNOVÁ
KALKULAČKA